Facebook| Twitter Skriv ut

Bringebærkalkyle

NLR Vest har utarbeidd ei eksempelkalkyle for å drive økologisk bringebærproduksjon. Kalkylene føresett at ein produserar under haustetak og viser at ein bør få 50% meir for dei økologiske bæra sine, dersom ein oppnår 1100 kg per dekar.


Rådgjevar Stine Huseby i NLR Vest har skrive rapporten og forklarar kort her kva rapporten skildrar:

"Rapporten peker på de områdene innenfor dyrkingsteknikken som vi mangler mest kunnskap om. Det er en gjennomgang av hva bonden må gjøre for å registrere seg og stå som økologisk produsent i Debio og hvordan det vil være mulig å drive med parallellproduksjon av bringebær i Norge når nytt regelverk blir innført. I tillegg har vi forsøkt å se hvordan økologisk produksjon kommer ut kostnadsmessig sammenlignet med konvensjonell produksjon. For praktisk råd og veiledning innen økologisk og konvensjonell bringebærproduksjon henvises det til dyrkingsmanualer for bringebærproduksjon utarbeidet av Norsk landbruksrådgiving."

Seinar i år vil Føregangsfylke økologisk frukt og bær prøve å samle inn pris og dyrkarerfaringar frå dei få produsentane som i dag driv økologisk bringebærproduksjon.

Publisert 23.06.2017 Sist endra 23.06.2017