Facebook| Twitter Skriv ut

Høstetak over bringebær

Frigard gard i Lærdal har lenge vurdert å drive bringebærgarden økologisk, men vågar ikkje å legge om før ein har funne ei rimelegare løysing for haustetak enn tunnel. Petter Andresen frå Frigard fann ikkje ei ferdig løysing for dette, og måtte kombinera ulike system og ingeniørkrefter før han vart nøgd. I sommar monterte han den første testen av haustetaket på Frigard.

Publisert 01.12.2017 Sist endra 01.12.2017