Facebook| Twitter Skriv ut

Bærekraft og matsvinn i økologisk matsatsing

Oppfølging av FN sine bærekraftsmål, mindre matsvinn og sikre dyrevelferden var viktige stikkord for videre satsing på økologisk matproduksjon, under den Nordiske matmessen for økologiske landbruksvarer. En økologisatsing uten disse perspektivene vil ikke lykkes på lang sikt, mente flere av foredragsholderne under fagseminaret på messen.

Mini biofach i Malmø

I november hvert år samles produsenter av økologiske matprodukter til en økologisk produktmesse rettet mot det Nordiske markedet: www.nordicorganicexpo.com . Det er en nordisk mini-Biofach for de som kjenner til den store økologimessen i Tyskland.

Flere land som satset på økologiske produkter for eksport var der – fra India og Peru til de store standene fra Sverige, Danmark og Baltiske land – som alle har eksportsatsinger blant sine øko-produsenter.

-        Jeg har akkurat skaffet meg en mulig avtale med Roskilde musikkfestival, med salg av råjus fra rabarbra. De har som mål å selge heløkologiske menyer til sine festvaldeltakere i 2018. Det er spennende!, sier Leo Kivitar fra Estland, som driver rabarbragården som han overtok fra bestefaren for over 10 år siden.

Kretsløpslandbruket i emning

FN sine bærekraftmål var viktige stikkord for mange av foredragsholderne på fagseminarene som foregikk parallellt med produktmessen. Hele samfunnet, fra bøndene til forbrukerne må ta sin del av ferden mot et mer kretsløpbasert samfunn, var det flere av innlederne som understreket. Det må gjøres et løft for å få ned matsvinnet i både dagligvarehandelen og hos den enkelte forbruker. Mange undersøkelser viser at gjennom hele produksjonssystemet fra jord til bord kastes 1/3 av maten – 70% av svinnet skjer i private husholdninger. Med andre ord må det gedigne holdningskampanjer til i alle ledd, men særlig i husholdningene og blant forbrukerne.

Fire innledere i ulike ledd av verdikjeden holdt innlegg om satsinger for å minske matsvinnet:

  • Sødertälje kommune viste til hvordan de jobber med matsvinn i alle offentlige kjøkken de driver og synliggjør dette med daglig statistikk til elever og lærere og ansatte på sjukhus og eldrehjem.
  • Dagligvarekjedelen ICA viste hvordan de jobbet med holdningskampanjer blant sine kunder og hjalp de med å finne bedre hverdagsrutiner for å hindre matsvinn.
  • Samtidig hadde det dukket opp flere bedrifter som hjalp dagligvarehandelen med å hindre at de kastet mat. Rescued.se redder epler og andre grønnsaker for å presse jus av dem,
  • Rude catering får matvarer fra dagligvarehandelen for å lage mat av (ikke dumpster) og «left over food» appen Karma gir restauranter i Svenske byer en mulighet til å selge råvarer og matretter de ikke får solgt, til halv pris. Den likner på appen «Too good to og» som finnes i Norge.

Økologisk landbruk kan mette verden med minsket matsvinn

En sveitsisk forskningsrapport fra FIBL viste nettopp at økologisk landbruk kan bidra til å brødfø verdens ni millioner mennesker i framtiden, men kun hvis matsvinnet forsvinner og vi klarer å minimere kjøttforbruket vårt i framtiden. Økologisk landbruk har en avlingsnedgang i forhold til konvensjonell drift, og det kan vi kun klare å møte hvis vi utnytter ressursene våre optimalt og sørger for et mer effektivt kretsløp.

Nye proteinkilder og ville vekster

Flere av produktene som ble presentert på messen hadde fokus på at vi må høste og ta mer vare på de ville vekstene våre – alt fra høsting av ville bær til å smake på ugras og ville vekster som nye ingredienser i krydderhylla. Noen produkter hadde også fokus på nye proteinkilder, som insekter eller planteproteiner i form av erter og bønner som kan dyrkes i Norden. Erteplanter som erstatter for langreist soya og insektslab’er er allerede under utvikling for kommersiell produksjon og dyrking. Det ønskes spesielt velkommen av den økende veganske forbrukergruppen, som øker spesielt i Sverige.

 

Publisert 01.12.2017 Sist endra 01.12.2017