Facebook| Twitter Skriv ut

- God butikk i øko-plommer

Får han det til, mener Jon Hesthag det vil være god butikk å dyrke øko-plommer. Han vil starte å levere fra det økologiske plommefeltet sitt i 2018. Ove Kambestad har dyrka plommer økologisk i fleire år og planlegg nyplanting og vidare økologisk drift.

- Det er økonomiske grunner til at jeg nå velger å satse på økologiske plommer. Jeg får mer i tilskudd og høyere priser enn ved konvensjonell dyrking, forteller Hesthag som vil ha drøye 50 mål med plommetrær når han er i gang.

- Det er økonomiske grunner til at jeg nå velger å satse på økologiske plommer. Jeg får mer i tilskudd og høyere priser enn ved konvensjonell dyrking, forteller Hesthag som vil ha drøye 50 mål med plommetrær når han er i gang.

Foto: Mikkel Aanderaa / FMHO

Mest likt

Fra før dyrker han epler konvensjonelt og har ingen umiddelbare planer om å endre på det. Plommer er den fruktarten hvor avstanden mellom konvensjonell og økologisk produksjon er minst, og hvor de sortene som dyrkes konvensjonelt stort sett også kan dyrkes økologisk. Av de økologiske produktene er det øko-plommer som har øket mest i salgsverdi de par, tre siste årene.

- Selv om det for meg først og fremst er økonomisk motivert, er jeg også trigget av å skulle dyrke økologisk og se om jeg får det til. Det vil nok bli en del flere timer på traktoren, men om jeg lykkes så mener jeg det vil være god butikk samlet sett. Dessuten er det et produkt det er stor etterspørsel etter, sier Hesthag som ved siden av å være fruktbonde jobber som daglig leder i Holte Industri i Gvarv kommune i Telemark.

Økt kunnskap

Hesthag trekker frem den ekstra utfordringen å dyrke uten kjemiske hjelpemidler, som noe positivt.  Gjennom økologisk dyrking tror han også at han vil få økt kunnskap som er verdifull for den konvensjonelle produksjonen.

Mer økonomi enn idealisme

En undersøkelse fra Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (2014) om øko-dyrkernes motivasjon, viste at de ideologiske holdningene generelt var underordnet de økonomiske aspektene hos de aller fleste produsentene. De konvensjonelle dyrkerne mente i forhold til det ideologiske spørsmålet at det er liten miljømessig eller helsemessig forskjell på å dyrke konvensjonelt og økologisk. Og at den norske konvensjonelle produksjonen er like bra som den utenlandske økologiske.

 

Større etterspørsel

Men stadig flere forbrukere ønsker økologiske produkter. Trenden viser at omsetningen av økologisk frukt har økt med 30-40 prosent hvert år gjennom dagligvarehandelen i perioden 2013-2016. Importen øker fordi det dyrkes rent for lite økologisk frukt i Norge. Det er imidlertid nå en økende etterspørsel etter økologisk rådgivning i NLR (Norsk Landbruksrådgiving) og Innovasjon Norge har godkjent en rekke søknader til økologisk arealet de siste årene. Det er uklart om dette er nyplantinger eller ryddet økoarealet før man får utarbeidet statistikk på dette.

Grossistene ønsker over 100 tonn øko-plommer og 275 tonn øko-epler i 2020, og en dobling av øko-plommer og mer enn tre ganger så mye øko-epler i 2025. De siste årene har det vært produsert 30 tonn økologiske plommer årlig i Norge som har blitt omsatt fra norske fruktlager som klasse 1.

Jon Hesthag satsar på konsumproduksjon av plomme og vil ha økologiske plommer for levering til Telefrukt hausten 2018.

Jon Hesthag satsar på konsumproduksjon av plomme og vil ha økologiske plommer for levering til Telefrukt hausten 2018.

Foto: Mikkel Aanderaa / FMHO

Større volum

En som har dyrket øko-plommer i flere år er Ove Kambestad i Ullensvang. Hans mål er å få større volum ut av de trærne han har i dag og i beste fall øke produksjonen fra ett til to tonn.

- Jeg kommer blant annet til å snevre inn antallet sorter og konsentrere dyrking om færre slag. Det vil gi meg en litt bedre kontroll. Jeg har gjort feil, men også lært mye underveis. Ved å ta de riktige grepene er det en grei sak å dyrke plommer økologisk og mye likt den konvensjonelle dyrkingen. En av forskjellene er tynning som vi må gjøre mekanisk, sier Kambestad.

 

Økonomi overordnet

Han har i mange år hatt interesse for og vært nysgjerrig på økologisk dyrking, og sier at det nok ligger litt idealisme i det.

- Men det overordnede er også for meg det økonomiske aspektet. At den økende etterspørselen etter økologisk frukt nå ser ut til å være en vedvarende trend er også motiverende til å fortsette, sier Kambestad.

Hans råd til ferske øko-dyrkere er å søke veiledning, følge rådene og være ydmyk for ny kunnskap.  Det er lov å gjøre feil så lenge man lærer av feilene sine.

 

Artikkelen er skrevet av Freddy Kongsberg for Føregangsfylke økologisk frukt og bær.

Publisert 11.05.2017 Sist endra 11.05.2017