Facebook | Twitter Skriv ut

Samarbeidsprosjekt

Føregangsfylke økologisk frukt og bær samarbeider med ein rekke aktørar og prosjekt. I 2014 vart prosjektet tildelt eit særskilt ansvar for å fylje opp to prosjekt som tidlegare vart støtta av prosjektmidlar frå SLF - no Landbruksdirektoratet.

 

Tilknytningsprosjekt i 2014:

  • Økologiske bær på Agder og forbrukernes prissensitivitet. Prosjekteigar: Agder bær og grønt.
  • Auka omsetning av økofrukt i Sogn og Fjordane. Prosjekteigar: Njøs Næringsutvikling.

Samarbeidspartnarar
Føregangsfylke økologisk frukt og bær samarbeid med fleire ulike aktørar innan rådgjevingstenestene, fagskulane, forskingsmiljøa og forvaltnigna, for å utvikle og gjennomføre relevante tiltak i prosjektet. Last ned ein oversikt over kva for institusjonar dette gjeld her...

Publisert: 30.04.2014 Sist endra: 02.05.2014