Nyheter

Årets byggmester 2016

Kjersti og Kristian Narum fra Stange vant årets avlingskonkurranse i bygg med hele 703 kg/da.

Kjersti og Kristian er dyktige økobønder som er ivrige etter å gjøre en god jobb. De har et godt vekstskifte, har rikelige med husdyrgjødsel fra gris og er veldig flinke med kontroll av ugras. Lite er tilfeldig i drifta på gården til Narum. Det gjør at de får høye og stabile avlinger.

Les mer

Vekstskiftesamarbeid lønner seg

UNDRUMSDAL: For økoprodusentene Bjørnar Langklep og Fredrik A. Backe har samarbeid blitt en suksessfaktor. Den ene har gris og overskudd av grisemøkk. Den andre har storfe og behov for ekstra gjødsel til gras og korn. Maskiner har de dels felles.

Les mer

Kåring av årets vinner i økologisk bygg-mesterskap 27. oktober

Vinneren av konkurransen økologisk byggmesterskap som arrangeres av foregangsfylket for økologisk korn blir offentliggjort på avslutningseminaret for ØKOKORN (2012-2016)

Les mer

Godt brød fra norsk hvete til håndverksbaking

Industribakst stiller andre krav til mel og kornsorter enn baking for hånd. Lokalmat, økologisk og håndverkspreget baking er i vinden. Denne uka var fagfolk fra hele Norge samlet i Stange for å diskutere hvordan kornsortene bør være for å tilfredsstille denne delen av bakebransjen.

Les mer

Hva kan motivere flere til å legge om til økologisk kornproduksjon? Ny NILF rapport

NILF har på oppdrag av Foregangsfylke økologisk korn utført en spørreundersøkelse blant kornprodusenter. Bakgrunnen for undersøkelsen var å avdekke årsakene til hvorfor flere kornprodusenter ikke velger økologisk, samt å finne ut hva som kan motivere til mer omlegging til økologisk kornproduksjon i framtiden.

Les mer

Spennende utprøvingsfelt og samarbeid mellom jord og korn

Foregangsfylke Levende Matjord og Foregangsfylke korn har fra 2015 inngått et samarbeid om et utprøvingsfelt for økologisk dyrking av korn.

Les mer

Fagdag jord og korn

Vi er så heldige at vi har fått samlet en knippe drivende dyktige fagfolk til å komme til Torbjørnrud hotell på Jevnaker torsdag 6. november. Dette blir en fagdag du må få med deg!

Les mer

Fosforvarselet


Foregangsfylke - korn var på foredrag med Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norsk bonde- og småbrukarlag tirsdag 26. august. Menneskerettigheter og måten vi produserer mat på ble belyst. Dette er det viktig å vite noe om. Matproduksjon uten mineralsk fosfat blir vi nødt til å finne ut av uavhengig av produksjonsmetoder. Ved riktig håndtering av gjødsel og matavfall trenger vi ikke å tilføre importert fosfor.

Les mer