Facebook| Twitter Skriv ut

Spennende utprøvingsfelt og samarbeid mellom jord og korn

Foregangsfylke Levende Matjord og Foregangsfylke korn har fra 2015 inngått et samarbeid om et utprøvingsfelt for økologisk dyrking av korn.

Målet med feltet er å se på utviklingen både over og under jorda ut i fra hva slags type gjødsel som brukes. Det blir 7 felt med ulike gjødselstyper, et felt med Pioneèrblanding og felt som ikke blir behandlet. I tillegg blir halve feltet for hver gjødseltype behandlet med AKKU (Aerob kompostkultur). Hvert felt har 3 gjentak. (Se skisse av utprøvingfeltet til høyre). Vi bruker kornsorten hvete Mirakel på hele feltet. Feltet er lagt på et område hvor det har vært drevet ensidig korndyrking i 20år. Før det var det brukt til jordbærdyrking. Feltet ligger i Sigdal i Buskerud. 

Vi mener derfor vi har et godt utgangspunkt for å kunne se den enkelte gjødsel sin effekt på livet i matjorda, og om det i neste omgang gjenspeiler seg i avlingsmengde og kvalitet på kornet. Kornet vil bli sendt til analyse der vi ser på innhold av mineraler, samt mengde og % fordeling av protein, karbohydrat og fettinnhold. 

Vitalanalyse er en del av prosjektet og foretar målinger, analyser og bedømminger av matjorda fra før utprøvingsfeltet ble anlagt til vi avslutter prosjektet i 2017 (eventuelt senere om foregangsfylke-prosjektene blir videreført en ny prosjektperiode) 

Det blir spennende å følge utviklingen både under og over matjorda. Vi vil etter hvert arrangere ulike kurs- og markdager i forbindelse med feltet. Følg med på Levende matjord sin facebook side, samt her på Foregangsfylkene sin hjemmeside for oppdateringer.

Publisert 19.05.2015 Sist endra 19.05.2015


Vedlegg