Facebook | Twitter Skriv ut

Prosjektplaner

Vi må produsere mer økologisk korn til bruk i økologisk
kraftfôrproduksjon i Norge!

Behov for øko-kraftfôr
Økologisk dyrehold krever økologisk kraftfôr. Korn utgjør mellom 72- 75 % av råvaren i kraftfôr, og pr i dag blir mye av det økologiske kornet til kraftfôrindustrien importert. Det er selvsagt sterkt ønskelig at vi har nok norsk økologisk korn til vår egen kraftfôrproduksjon.

Undersøke motivasjon 
NILF har fått oppdrag av Foregangsfylke- korn om å  gjennomføre en grundig spørreundersøkelse blant norske kornbønder om hvor de trangeste flaskehalsene er i forhold til økologisk kornproduksjon. Svarene undersøkelsen gir vil bli brukt til å sette i gang tiltak for å øke norsk økologisk kornproduksjon. Gjennom foregangsfylke – korn har vi nå en gylden anledning til å gjøre et løft for norskprodusert økologisk korn!

Publisert: 10.06.2014 Sist endra: 10.06.2014