Facebook | Twitter Skriv ut

Veiledninger

Bioforsk Økologisk har i samarbeid med noen enheter i Norsk Landbruksrådgiving utgitt en serie temaark om utvalgte faglige teamaer innen økologisk korndyrking. Temaarkene er sist revidert i 2008. Trykk på linken på det temaarket du ønsker å lese:


Temaark økologisk kornproduksjon nr. 1 Jord
Omhandler hvordan ulik jord er egnet for økologisk korndyrking. Jordstruktur og jordarbeiding blir også berørt.
Temaark økologisk kornproduksjon nr. 2 Næringsforsyning - generelt
Omhandler hvilke muligheter en har for å skaffe til veie og ta vare på næringsstoffer ved økologisk kornproduksjon.

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 3 Næringsforsyning - gjødslingsmidler
Omhandler i hovedsak bruk av husdyrgjødsel.

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 4 Næringsforsyning - helårs grønngjødsel
Omhandler blant annet valg av såfrø og behandling av arealet i grønngjødslingsåret.

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 5 Næringsforsyning - underkultur
Omhandler bruk av underkultur i korn. 

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 6 Frøugras
Omhandler tiltak mot frøugras med hovedvekt på ugrasharving. 
Temaark økologisk kornproduksjon nr. 7 Flerårige ugras
Omhandler kontroll av flerårige ugras med fokus på kveke, åkertistel og åkerdylle.
Temaark økologisk kornproduksjon nr. 8 Regelverk
Omfatter regelverket for å motta offentlig tilskudd for økologisk drift.

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 9 Arts- og sortsvalg
Omhandler valg av kornarter og sorter til bruk i økologisk kornproduksjon.

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 10 Økonomi
Omhandler forhold som er viktige for god økonomi i økokornproduksjonen.

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 11 Belgvekster til modning
Omhandler dyrking av belgvekster med fokus på erter, åkerbønner og lupiner.

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 12 Vekstskifte
Omhandler hvorfor det er viktig med vekstskifte med eksempler på ulike typer vekstskifte.

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 13 Soppsykdommer og skadedyr
Omhandler tiltak for å redusere virkninga av skadegjørere som for eksempel frisk såvare, allsidig vekstskifte og god pløying. 

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 14 Såkorndyrking
Omhandler såkorndyrking med fokus på valg av vekstfølge, ugraskamp og jordarbeiding.  

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 15 Mekanisering
Omhandler nødvendige redskap for jordarbeiding, ugrasharving, snitting av grønngjødsel og brakking.

Temaark økologisk kornproduksjon nr. 16 Omlegging
Omhandler omleggingsplanlegging. Personlige ressurser samt gårdens naturgitte, tekniske og økonomiske ressurser er viktige forhold å vurdere

Publisert: 03.09.2014 Sist endra: 03.09.2014