Facebook | Twitter Skriv ut

Økologisk mjølk

Hovedmålet i prosjektet er at Nord‐ og Sør‐Trøndelag fremdeles skal være ledende i landet på økologisk melkeproduksjon. Prosjektet skal også bidra til å styrke arbeidet med økologisk melkeproduksjon i de andre fylkene, slik at målet om 15 prosent kan nås på landsbasis.

Tøff start
Like etter at prosjektet startet, ga Tine beskjed om at de ikke lenger ville inngå nye øko-avtaler med melkeprodusenter. Hovedfokus for økomelk-prosjektet ble derfor å øke kompetansen til de produsentene som allerede var i gang med økologisk melkeproduksjon, slik at de skulle bli best mulig rustet til å produsere økologisk melk av egenprodusert grovfôr av god kvalitet.

Status
Det økologiske arealet i Trøndelagsfylkene, inklusive karensareal, var i 2013 på hhv 9,4 prosent (NT) og 9,6 prosent (ST), mens landet i sin helhet har 5,6 prosent økologisk areal. Trøndelagsfylkene har 37 prosent av de økologiske kyrne i landet.

Markedsarbeid
I tillegg til produksjon av grovfôr og melk, har prosjektet også fokus på marked. Blant annet er prosjektet delaktig i å arrangere «Økouka i Trøndelag». Dette er en uke om høsten med fokus på økologisk forbruk, med eksempelvis bakekurs, økologisk kino, grovfôrmøter og seminar om økologisk mat og matglede. Økouka har fått god pressedekning.

Samarbeid
Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, Tine og Norsk landbruksrådgiving i begge fylkene. I tillegg er det et godt samarbeid med økomelk-prosjektet i Nord-Norge, og «FORUT-prosjektet» til Bioforsk (se link). Med forsterket nasjonalt ansvar fra 2014 økes samarbeidet med de nasjonale øko-koordinatorene i Tine og Norsk landbruksrådgiving, samt med interesserte fylker i resten av landet.

Formidling
Formidling av resultat skjer gjennom artikler i fagbladet Økologisk landbruk, Landbrukstidende og i BUSKAP. Prosjektet har også deltatt på lokale og nasjonale fagmøter, publisert stoff på e-post-utsendelser og via nettsider. I tillegg har vi tatt imot, og tilrettelagt for grupper som har vært på studietur i regionen. Dette fortsetter også i 2014. I tillegg planlegges en nasjonal økomelk-konferanse i samarbeid med FORUT-prosjektet.

Videre planer
For 2014 og de kommende årene vil det fortsatt være fokus på grovfôr, mengde og kvalitet, slik at den økologiske melka blir produsert på mest mulig egenprodusert grovfôr. Det skal gjennomføres både fagmøter, forsøksfelt og samordna rådgivning. I tillegg planlegges en studietur til Jamtland for rådgivere i Norsk landbruksrådgivning (NLR) og Tine, og et nasjonalt fagmøte om økologisk melkeproduksjon. Prosjektet vil også jobbe med muligheter for økt tilgang på økomelk i Rørosregionen.

Det vil holdes kurs i enkel melkeforedling, i samarbeid med Matnavnet ved Mære landbruksskole, og ØKOUKA vil arrangeres med ulikt fokus på melk og forbruk i begge fylkene.

Publisert: 24.04.2014 Sist endra: 02.05.2014


Kurs og arrangement