Facebook | Twitter Skriv ut

Prosjektplaner

ØQ - økologisk mat i storhusholdninger startet opp i 2010, med ny søknad om forlenging av prosjektet fra 2014 til 2017. Mål, strategi og tiltaksplan for inneværende prosjektperiode kan du lese på denne siden.

ØQ har fått oppdraget som nasjonal koordinator for alle aktiviteter knyttet til økologisk mat i storhusholdning fra 2014. Dette innebærer at vi nå jobber på nasjonal basis, i stedet for regionalt som tidligere.

Gjennom Debio Info tibyr ØQ hjelp og veiledning til offentlige og private storhusholdninger som vil legge om til en større andel økologiske råvarer på menyen. Vi informerer om fordelene ved, og mulighetene for, omlegging til en mer bærekraftig meny.

Publisert: 03.09.2014 Sist endra: 03.09.2014