Facebook | Twitter Skriv ut

Økologiske grønnsaker og poteter

Hovedmålet er å oppnå økologisk kvalitetsproduksjon på 15 prosent av grønnsaks- og potetarealet innen 2020. Foregangsfylket vil følge produktene gjennom verdikjedene ut til forbruker. Vårt prosjekt har følgende slagord: Kunnskap i produksjon - kommunikasjon i marked.

 

Fra oppstart av foregangsfylkearbeidet i 2010 har vi valgt å arbeide innen flere fylker. Mange av fortrinnene i Vestfold gjelder også nærområder utenfor fylket: Lier, Rygge og Grenland. I enighet med fylkesmennene i Buskerud, Østfold og Telemark lot vi arbeidet omfatte også disse områdene. Fra 2012 involverte vi også Hedmark og Oppland i kjerneområdet for Foregangsfylkesatsingen. Disse seks fylkene har 71 % av den samlede grønnsaksproduksjonen i landet og 79 % av den økologiske grønnsaksproduksjonen. Det er strategisk å jobbe i en større region. Det er et geografisk oversiktlig område med mange likheter og det samme markedet. Reisetid med bil er ikke mer enn 1 time fra Tønsberg til Lier, Rygge og Grenland. Med god planlegging vil det greit kunne gjennomføres med gårdsbesøk over større deler av Østlandet også. Her kan økologisk landbruk og økologiske metoder som spydspissfunksjon spille en viktig rolle. Det legges vekt på at kompetanse overføres fra Vestfold til områder der det er potensiale for økt produksjon. Salg av grønnsaker fra produsentene i kjerneområdet går gjennom ulike grossister og kjeder til kunder over hele landet. Det viktigste for foregangsfylkearbeidet er å bidra til salg gjennom dagligvare/storkjøkken og alternative salgskanaler som Bondens Marked, andelslandbruk og spesialforretninger. 

 

Publisert: 24.04.2014 Sist endra: 02.05.2014


Kurs og arrangement

Sesongkalender til nedlasting