Facebook | Twitter Skriv ut

Prosjektplaner

Foregangsfylkene har fra 2014 fått nasjonalt ansvar for sine fagfelt. Foregangsfylke økologiske grønnsaker tilbyr veiledning til grønnsak- og potetprodusenter på friland og i veksthus i hele landet. På markedssiden følger vi produktene våre helt frem til forbruker.

Vi har positive erfaringer med overføringsverdi fra det økologiske landbruket til konvensjonelle produsenter. Flere av de tiltakene som er utprøvd og testet i økologisk grønnsakproduksjon er tatt i bruk i det konvensjonelle produsentmiljøet. Eksempler på dette er bruk av fiberduk/fibernett for å holde insekter ute og bruk av ugrasrobot/ugrasbrenner.

Publisert: 17.06.2014 Sist endra: 17.06.2014