Nettstaden er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Målet for nettverket er å:

 • skape fagleg tilknyting mellom dei som arbeider med rettleiing i ei
  eller anna form
 • bidra til kompetanseutvikling innafor feltet
 • utvikle ulike perspektiv på rettleiing
 • etablere ein møteplass for erfaringsutveksling på tvers av faglege tradisjonar
 • knyte fagmiljøet i regionen tettare saman

Målgruppa er personar i ulike sektorar som:

 • arbeider som rettleiarar
 • har utdanning på området
 • har erfaring som rettleiarar
 • er spesielt interessert i rettleiing

Oppgåver for nettverket er mellom anna å:

 • arrangere ein årleg konferanse med vekt på aktuelle
  spørsmål om rettleiing
 • formidle fagstoff