Vi utga årbok i 2003, 2005, 2007, 2009 og 2011.

Årbok 2003 er utselt, men andre utgåver kan kjøpast gjennom Rettleiarnettverket ved å sende e-post til: erling.nydal@hisf.no eller fmsfkvo@fylkesmannen.no

Årbok 2003

Årbok 2005 

Årbok 2007

Årbok 2009

Årbok 2011