Tips om relevent faglitteratur

Tittel:
Positive lærer-elev relasjoner,  en fortelling fra klasserommet.
Torill Moen
Bokomtale 

Tittel:
Læringsprosesser Dybdeforståelse, danning og kompetanse.
Siv Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
Bokomtale

Tittel:
Reflektion i lärande och vård - en utmaning för sjuksköterskan.
Mia Berglund
Margaretha Ekebergh
Bokomtale

Tittel:
Karriärvägledning.En forskningsöversikt.
Anders Lovén
Bokomtale

Tittel:
Samtalsmetodik
Anders Engquist
Bokomtale

Tittel:
Det professionella mötet
Marcus Herz
Thomas Johansson
Bokomtale

Tittel:
Ge, ta och delta i handledning
Peter Emsheimer
Bokomtale

Tittel:
Kobling af skole og praktik på erhvervsuddannelserne.
Bokomtale

Tittel:
Unges motivation i udskolingen. Et bidrag til teori og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen.
Mette Pless, Noemi Katznelson, Peder Hjort-Madsen og Anne Mette W. Nielsen.
Bokomtale

Tittel:
Att skapa framtid: En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration.
Sundelin, Åsa Stockholm
Bokomtale

Tittel:
Social representations of career and career guidance in the changing world of working life
Ingela Bergmo-Prvulovic
Bokomtale 

Tittel:
Research on mentor education for mentors of newly qualified teachers: A qualitative meta-synthesis
Jessica Aspforsa
Göran Fransson
Bokomtale


Tittel:
Online coaching as a Relationship of Inquiry: Exploring one-to-one online education
Stenbom, Stefan
Bokomtale


Tittel:
Veiledning når det røyner på
Gry Bruland Vråle
Bokomtale

 
Tittel:
MI - Motiverende samtaler i sosialt arbeid En praktisk håndbok for sosialt arbeid
Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing
Bokomtale

 
Tittel:
Veiledning og praktisk yrkesteori
Per Lauvås og Gunnar Handal
Bokomtale

Tittel:
Handledning och praktisk yrkesteori
Per Lauvås
Gunnar Handal
Bokomtale


Tittel:
Det professionella mötet
Marcus Herz
Thomas Johansson
Bokomtale


Tittel:
Samtalsmetodik, för alla professioner
Anders Engquist
Bokomtale  


Tittel:
Veiledning som redskap i profesjonell utvikling. Om yrkesfaglig veiledning for lærere 
Sissel Østrem
Bokomtale

Tittel:
Samtalekunst - En kvalitativ studie om rådgiveres erfaring med å samtale med personer med en sjelden diagnose
Ingskog, Wibeche
Bokomtale


Tittel:
Praksisveiledning med sykepleierstudenter
Mari Skancke Bjerknes, Bjørg Christiansen
Bokomtale

 
Tittel:
Den alvorlige samtale, sygdomsfortællingens veje og vildveje
Merete Demant Jakobsen
Bokomtale

 
Tittel:
Helhetlige rådgivningsprosesser; relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold.
Kvalsund, Ragnvald; Fikse, Camilla (red.)
Bokomtale

 
Tittel:
NORDVEI - Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk
For mer informasjon, ta kontakt med:
Dorthea Sekkingstad, e-post: dorthea.sekkingstad@hisf.no
Solfrid Kjoberg, e-post: solfrid.kjoberg@hisf.no
Tidsskriftomtale 

 
Tittel:
Praksisboka for lærerutdanningen.
Eli Kari Høihilder
 
 
Tittel:
Tilbakemelding for læring og utvikling.
Siv Måseidvåg Gamlem
 
 
Tittel:
MI - Motiverende samtaler i sosialt arbeid. En praktisk håndbok for sosialt arbeid.
Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing
 
 
Tittel:
Gruppepsykologi
En innføring i gruppepsykologiske prosesser i barnehage, skole og fritid
Hwang,Philip; Nilsson, Bjørn
 
 
Tittel:
Fasilitering
Anniken Solem, Margit Hermundsgård
 
 
Tittel:
Barn i balanse - Nærvær og empati i barnehagen
Anne Sælebakke
 
 
Tittel:
Den gode relasjonen - Støtte, omsorg eller anerkjennelse
Laila Granli Aamodt
 
 
Tittel:
Tilbakemeldig for læring og utvikling
Siv Måseidvår Gamlem
 
 
Tittel:
Mentoring i teori og praksis
Petter Mathisen
 

Tittel:
Folkehelse i et norsk perspektiv
Ursula Småland Goth
 

Tittel:
Kan coaching i sjelesorgsamtaler ha positiv betydning?
Gry Espedal
 
 
Tittel:
Relationsudvikling i skolen
Gitte Haslebo, Gro Emmertsen Lund
 
 
Tittel:
Ressourcefokuseret vejledning
Marianne Tolstrup
 
 
Tittel:
Mentoring i teori og praksis
Mathisen: Petter
 
 
Tittel:
Being-responsible in psychotherapeutic supervision: a hermeneutic phenomenological study
Glover, Rita (2014)
 
 
Tittel:
Kan coaching i sjelesorgsamtaler ha positiv betydning?
Gry Espedal
 
 
Tittel:
Å skape mening
Hilde Wiederøe Wibe
 
 
Tittel:
Taken-for-granted assumptions and professionalism  in
Information, Advice and Guidance practice
Bradley, Elizabeth (2013)
  
 
Tittel:
Glade elevar - ei for for alle - ei bok for deg
Randi Sortland

 

Tittel:
Lyhörda lärare
Anneli Frelin
Bokomtale


Tittel: 
Att förstå barns tankar
Elisabeth Doverborg, Ingrid Pramling Samuelsson
Bokomtale


Tittel:
Motivasjon
Helle Hedegaard Hein
Bokomtale


Tittel:
Vitenskapleg artikkel om "Aksjonsforskning i NAV"
Inger Johanne Solheim og Aud Marie Øien
Artikkel

 
Tittel:
Handledning
Lilja Cadvert
Bokomtale


Tittel:
Jeg visste ikke at jeg kunne så mye
Praksisrefleksjon på arbeidsplassen
Gus Strømfors, Marit Edland-Gryt
Bokomtale

 

Tittel:
Influence of Tutor Behaviours on the Process of Problem-Based Learning
Chng, E..  (2013)
Bokomtale

 

Tittel:
Covert conversations: disciplined improvisation in meaning-making in the masters (MA) supervisory relationship
2013. Thomas Joseph Moynihan
Bokomtale

 
Tittel:
Stemmer i veiledningsrommet
Stjernstrøm, Else; Knudsen, Liv Carstens (red.)
Tittel:
Long dintance mentoring
Tekst: Petter Mathisen, faglig ansvarlig for mentorprogrammet
 
Tittel:
Mange kommunar manglar plan for å ta imot nytilsette lærarar
Hege Fimreite og Ingrid Fossøy har publisert artikkelen Rettleiing av nyutdanna lærarar – og fabrikerte røyndomsbilete.
Bokomtale

Tittel:
Reflection in professional practice.
Hetzner, Stefanie Bianca   (2014)
Bokomtale

Tittel:
Stemmer i veiledningsrommet
Stjernstrøm, Else; Knudsen, Liv Carstens (red.)

Tittel:
Hvordan lykkes som konsulent.
Det enkle er ofte det vanskeligste.
Skjelbred, Trond Albert
Bokomtale

Tittel:
Kroppsliggörande, erfarenhet och pedagogiska processer: en undersökning av lärande av kroppstekniker
Andersson, Joacim
Bokomtale

Tittel:
Fra offline til online
Internettbasert rådgivning og terapi
Jensen, Kit Lisbeth
Bokomtale

Tittel:
Radcliffe, JN 2014,  The use of psychology within strength and conditioning: Coaches’ perceptions, applied use and future recommendations
 
Tittel:
Forster, Julia (2013) Bridging the gap: using therapeutic models of psychology to develop Further Education teachers’ strategies for promoting a culture of learning
 
Tittel:
Fra offline til online
Internettbasert rådgivning og terapi
Jensen, Kit Lisbeth
 
Tittel:
Helseveiledning
Bjørg Christiansen
 
Tittel:
Det vurderende øyet (E-bok)
Cato R.P. Bjørndal
 
Tittel:
Empati  Teoretiska och praktiska perspektiv
 
Tittel:
Motivasjon, mestring og medfølelse  Om å samtale med tenåringer
Mia Börjesson
Bokomtale

Tittel:
Hvordan lykkes som konsulent?  Det enkleste er ofte det vanskeligste
Trond Albert Skjelbred

Tittel:
Kroppsliggörande, erfarenhet och pedagogiska processer: en undersökning av lärande av kroppstekniker
Andersson, Joacim (Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier)
Bokomtale 

Tittel:
Pedagogisk handledning i tanke och handling - en studie av handledares lärande
Åsén Nordström, Elisabeth (Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik)
Bokomtale