Nettstaden er eit samarbeid mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Hovudmålsetjinga er å  fremje faget og vere ein fagleg møtestad og arena for kompetanseutvikling slik at rettleiing blir eit virkemiddel til å skape vekst og utvikling i fagmiljø på ulike arbeidsplassar i fylket vårt.