Har du spørsmål knytt til nettverket eller noko du vil bidra med, eller du kjenner nokon som kan formidla noko til Rettleiarnettverket; ta kontakt med

Dorthea Sekkingstad, HiSF avdeling for lærarutdanning og idrett
Erling Nydal,  HiSF avdeling for helsefag 
Brit-Marie Follevåg, HiSF avdeling for samfunnsfag 
Siren Rørgård Skjerven,  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Lill Mona Solberg,  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane