Medlemar får e-post om endringar, konferansar eller tips om faglitteratur.

Medlemslista er ikkje synleg på nettet.

Utdanning /Arbeidsstad
 
 
Høyskolen i Lillehammer
Vernepleiar
NAV Sogn og Fjordane
Aurland kommune
Barnevernedagog/fam.terapeut
DIFI, 6863 Leikanger
Adjunkt m/opprykk + årsenhet i veiledning
Høgskulelektor, HiSF avd. helsefag
Førde kommune
NAV Fjaler
Sjukepleiar
Høgskulelektor HiSF/ALI
 
Høgskulelektor, HiSF avdeling helsefag
Førskulelærar, spes.ped., idrett, sjølvstendig næringsdrivande
 
Sjukepleiar, Kir. Pol. Førde Sentralsjukehus
Høgskulelærar, HSF avdeling helsefag
Sosionom, rettl. som leiingsverktøy.
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
HSF, avd. for helsefag/
- 3-årig sykepleierutdanning 1987
- Prakt. ped. utdanning 10 vekttall
- administrasjon, NHHK 6 vt.
- veilederutd. 10 vt. Diakonissehjemmets høgsk. Haraldsplass
-> konfluent/gestalt veiledning
-> organisasjonsutvikl. og læring
-videreutd. i palliativ oms. 10 vt.
Onkologisk sjukepleiar
 
Førskulelærar
Høgskulelektor, HSF Avd. helsefag
 
Sjukepleiar/praksislærar
Høgskulelærar, sjukepleiefaglig veileder
 
Adjunkt, skoleledelse og veiledning
Vågsøy kommune
Sosionom
Miljøterapeut, Ungdoms psykiatrisk helsevern
Avd. almenfag HSF
Kommunejordmor Høgskulelektor
Barnevernspedagog
Cand. Socion Høgskulelekotor
NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fj
Master of Business Administration
Selje barnehage
Nordfj. Psykiatrisenter, Nordfj.eid
-off.godkjent sjukepleiar
-vidareutd. i adm. og leiing
-vidareutd. i psykiatrisk sj.pleie
-vidareutd. i rettleiing
Opplæringsansvarleg i "Fagforbundet"
 
Adjunkt m/opprykk
Jordmor/
vidareutd. i veil. og kunst- og uttrykkspedagogikk
Rettleiar
HSF
Høgskolelektor, Høgskolen i Lillehammer
Origod AS, Florø
Klinisk sosionom
 
Psykiatrisk sjukepleiar
 
SSSF psyk. Klinikk
Høgskulelærar
Barnevernetenesta i Høyanger
Miljøarbeidar/rettleiar/lærar
Sjukepleiar/praksislærar
Førstekonsulent, studierettleiing og rekruttering
Leiar Stryn Frivillegsentral Sjukepleier, diakon, rettleiar-utdanning, vidareutdanning i psykiatrisk helsearbeid.
Driv grupperettleiing
Sosionom. Vidareutd. psykososialt arb. m/barn og unge. Vidareutd. pedagogisk rettleiing
Holmedal barnehage
Fysioterapeut
Musikkterapeut, forteller, veileder
Konfliktrådsleiar , PB. 17,6801 Førde
Høgskulelektor, HSF
Adjunkt
Sykepleier m/videreutd. i veil. ved HIG/HIL
Fagområde: "Formidling av flerkulturell forståing"
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi, vidareutdanning i rettleiing (2012), 150 kursdagar i Ikkevoldskommunikasjon (IVK)
 
Sosionom, vidareutd. I rettleiing og rehab.
 
Leiar i heimetenestene i Årdal kommune
Psyk. Sjukepleiar/ avdelingssjukepleiar
Ergoterapeut
Sosionom (1990)
Cand.mag. utenlandsstudie (1994)
Vidareutdanning i rettleiing (2012)
- Godkjent klinisk sosionom med vidareutd. i helsearbeid
- Vidareutd. i rettleiing - godkjent
- Vidareutd. i rusbehandling
- Utdannet kognitiv terapeut 2 år
Høgskulelærar HSF Avdeling helsefag
- Sosionom 1978
- Vidareutd.i psykisk sosialt arb.
- Godkj. Klinisk sosionom
- Embetseksamen i sosialt arb. Cand polit
- Vidareutd. I rettleiing, - godkjend rettleiar
- Utd. Som kognitiv terapeut
- Arb. Som klinisk sosionom ved Indre Sogn Psykiatrisent. og Vaksenpsyk. Poliklinikk
- Høgskulelektor ved HSF
- Underviser i vidareutdan-ning i rettleiing
- Gir individuell og gruppe rettleiing.
Avd. helsefag, HSF
Rådgjevar, Flora ungdomsskule
Høgskulelærar HSF
 
Avd. for lærarutd. HSF
Førde kommune
 
Rektor Stryn ungdomsskule,
Boks 11, 6781 Stryn
 
Sjukepleier, høgskulelærar,
veilederutdanning
 
 
Psykiatrisk sjukepleiar
Psyk. klinikk avd. Tronvik
Høgskulelærar, HSF avdeling helsefag
Bufetat, Reg. vest fosterheimstenesta, Sogn og Fj.
- barnevernepedagog
- vidareutdanning rettleiing
Ergoterapeut
Helse Førde
Vidareutdanning i rettleiing
 
 
Førde kommune
Sjukepl./prosjektleiar
Revisor med revisorutdanning
Helse Førde
 
Høgskulelektor, HSF avd. for lærarutdanning
Flora PPT, Florø
Selje barnehage
Indre Sogn Psykiatrisenter BUP
 
Leikanger
barnehage
Førskulelærar, Vieåsen barnehage, Førde