På denne sida kan du registrere opplysningar som gjer at interesserte kan kontakte deg for rettleiingsoppdrag.

Vi treng opplysningar om utdanning og erfaringsbakgrunn samt korleis du kan kontaktast.

Med godkjend rettleiarkompetanse meiner vi her at rettleiarutdanninga er godkjend av ditt fagforbund.

Nedanfor skjema finn du liste over dei som har registert seg.

Namn
Adresse
Postnr
Poststad
E-post
Telefon
Yrkesutdanning
Tilleggsutdanning i rettleiing
Kort omtale av kva du kan tilby av rettleiing
Namn på fagforbund som har godkjent rettleiarutdanninga di
Eg godtek at informasjonen blir vist på nett
 

Påmeldingsliste

NamnAdressePoststadEpostTelefonnrYrkesutdanningTilleggsutdanningOmtaleFagforbund
Ida RumpTunavegen 12Naustdalida.rump@enivest.net97582145Fysioterapeut, spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Veiledning, HiSF. Tidligere megler i Konfliktrådet i Sogn og Fj. Har i tillegg tatt ca 150 kursdager i Ikkevoldskommunikasjon.Individuell livsveiledning. Undervisning og veiledning i Kontaktskapende Kommunikasjon for arbeidsplasser og grupper.Norsk Fysioterapeutforbund
Laila OppedalViksdalenloppedal@hotmail.com95926632Allmennlærarutdanning med tilleggsutdanning i fleire fag. Leiarutdanning. Konflikthandtering - ulike meklingsmetoder Innføringskurs I rettleiing, Rettleiing som leiingsverktøy Erfaring: Veiledning meklarar i Konfliktråd Veiledning høgskulestudentar i praksis i konfliktråd Kurshaldar i veiledning for tilsette i konfliktråd- i fylket og sentralt Kan tilby veiledning for personar som arbeider med menneske. Kan tilby korte kurs.
Ursula Småland GothHylkevegen 33HylkjeUrsula.Smaaland.Goth@hipa.no95965969Sykepleier, siviløkonom, epidemiolog med doktorgrad i samfunnsmedisin (migrasjonshelse)UHpedagogik og veiledning (HiOA)Migrasjonshelse & migrasjonspedagogik)Forskerforbund
Inger Johanne SolheimMarkavegen 10Sogndalinger.johanne.solheim@hisf.no57676286Sosionomutdanning Vidareutdanning i psykiatrisk sosialt arbeid Vidareutdanning i kognitiv terapi Vidareutdanning i interpersonleg terapi Vidareutdanning i kropp og selvfølelse Hovudfag i sosialt arbeid Gjennomført krava som FO stiller. Individuell- og grupperettleiing Fellesorganisasjonen for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar
Mona HolmefjordPsykaitrisk klinikk, Helse FørdeFørdemona.holmefjord@helse-forde.no57839614Psykiatrisk sjukepleiar Vidareutdanning i rettleiing ved HISF
Kåre Knutsen BrattenMiddagsteigen 21Førdekare.k.bratten@enivest.net95889419Teolog Ordinert prest, sokneprest i Førde Individualveiledning Gruppeveiledning Den norske Kyrkja si veiledar-utdanning. Kan kontaktast ved behov Den Norske Kirkes presteforening
Astrid TveitHovsmarki 6 bSogndalasttvei@online.no97584656sosionom med vid utd i rusproblematikk (HiB) og tverrf vid utd i beh, rehab og oppfølging av menneske med alv psyk liding (SEPREP, HiH)Innføringskurs i rettleiing (HiSF)individuell rettleiing i samband med klinisk vid utd innan psykisk helse- og rusfeltetFO
Aase Bruntveit NjøsLundevegen29Leikangeraasenj@gmail.com41563448Allmennlærarutdanning, Master i undervisning og læring Vidareutdanning i rettleiing og mentoring 2 ved HISF. NLP CoachIndividuell rettleiing(livsstilsendring), Individuell og grupperettleiing i barnehage og skule Kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen