Tverrfagleg konferanse i rettleiing 2016

Rettleiarnettverket i Sogn og Fjordane arrangerte 22. september 2016 den 15 konferansen i rettleiing.  Årets tema var «utfordrande samtalar» og hovudføredragshaldar var Anbjørg Ohnstad.  

Det var to parallellsesjonar:

A - Utforskande samtalar med barn, v/førsteamanuensis Oddbjørg Skjær Ulvik, Høgskolen i Oslo og Akershus/ Høgskulen i Sogn og Fjordane

 B  - Å gå vidare med vanskelege samtalar v/Anbjørg Ohnstad, professor i sosialpsykologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus