Forvaltningsplan og verneforskrift sendt DN for godkjenning

Firkanten på Sognefjellet

Firkanten på Sognefjellet

Foto: Magnus Snøtun

Fylkesmennene i Oppland og Sogn og Fjordane har oppsummert høringen og oversendt reviderte verneforskrifter og forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde til Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Det kom inn ca 40 uttalelser til høringsforslagene på nye verneforskrifter og forvaltningsplan. Fylkesmennene har oppsummert høringsuttalelsene og gjort noen endringer i de endelige dokumentene som ble oversendt direktoratet i begynnelsen av juli. Forvaltningsplanen skal godkjennes endelig av DN, verneforskriften vedtas av regjeringen i Kongelig resolusjon. 

Vi gjør oppmerksom på at de verneforskriftene som er i slutten av forvaltningsplanen er de versjonene som var før høring.