Melding om oppstart

Smørstabbtindane

Smørstabbtindane

Foto: Magnus Snøtun

Melding om oppstart av revisjon av forvaltningsplan og verneforskrifter for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen Landskapsvernområde ble sendt ut 27. august 2004.

Les innspillene her.