Aktuelt

RSS

Møte i rovviltnemnda 17. desember 2020

Det avholdes møte i rovviltnemnda torsdag 17. desember 2020 fra kl 8.00 til 8.30. Nemnda skal behandle klage på kvote for jakt på gaupe i 2020. 

Les mer

Kvotejakt på gaupe i 2021 vedtatt

Rovviltnemnda i region 2 vedtok kvote for jakt på gaupe i 2021 den 12. november 2020. Fra jaktstart åpnes det for jakt på 28 dyr hvorav inntil 9 hunner eldre enn ett år. 4 dyr, hvorav 3 voksen hunner, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. 

Les mer

Møte i rovviltnemnda 12. november 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 12. november 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams. Hovedsaken i møtet er kvotejakt på gaupe i 2021. 

Les mer

Gå til «Nyhetsarkiv»