Aktuelt

RSS

Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 har forslag til ny forvaltningsplan for regionen på offentlig høring. Høringsfristen er 1. november. 

Les mer

Møte i rovviltnemnda 18. august 2021

Det avholdes møte i rovviltnemnda den 18. august 2021 fra kl 8.30 - 10.30.

Les mer

Kvoter for lisensfelling av jerv og betinget skadefelling i 2021/2022 er vedtatt

Rovviltnemnda i region 2 vedtok i møte den 18. mai kvote for lisensfelling av jerv i 2021/2022 og kvoter for betinget skadefelling av jerv, gaupe, brunbjørn og ulv i 2021/2022. 

Les mer

Gå til «Nyhetsarkiv»