Aktuelt

RSS

Starter arbeidet med revisjon av forvaltningsplan

Rovviltnemnda har vedtatt å revidere forvaltningsplanen for rovvilt (gaupe, brunbjørn, jerv, ulv og kongeørn) i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Dette er en oppfølging av gjeldende forvaltningsplan vedtatt i april 2017 som sier at planen skal revideres etter behov og minst én gang i hver valgperiode.

Les mer

Møte i rovviltnemnda 13. august 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 13. august 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Les mer

Møte i rovviltnemnda 14. mai 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 14. mai 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Les mer

Gå til «Nyhetsarkiv»