Aktuelt

RSS

Telefonmøte i rovviltnemnda 12. august

Rovviltnemnda avholder telefonmøte mandag 12. august kl 15. Hovedsaken i møtet er lisensfelling av ulv i regionen i 2019/2020.

Les mer

Ny kvote for betinget skadefelling av gaupe

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt ny kvote for betinget skadefelling av gaupe i
2019/2020.

Les mer

Gå til «Nyhetsarkiv»