Aktuelt

RSS

Åpner ikke for gaupejakt igjen nå

Ut fra status på felte dyr og vurderinger av bestandssituasjonen i rovviltregionen samlet sett er det besluttet at det ikke åpnes igjen for kvotejakt nå. 

Les mer

Møte i rovviltnemnda 4. mars 2021

Det avholdes møte i rovviltnemnda torsdag 4. mars fra kl 8.30 til 10.00. Hovedsaken i møtet er budsjett for 2021. 

Les mer

Status for kvotejakt på gaupe i 2021

Kvotejakt på gaupe foregikk fra 1. februar til 31. mars. Det ble totalt felt 25 gauper i regionen, herunder to i kvotefritt område. 

Les mer

Gå til «Nyhetsarkiv»