Artikkelarkiv

Kvotejakt på gaupe i 2021 vedtatt

Rovviltnemnda i region 2 vedtok kvote for jakt på gaupe i 2021 den 12. november 2020. Fra jaktstart åpnes det for jakt på 28 dyr hvorav inntil 9 hunner eldre enn ett år. 4 dyr, hvorav 3 voksen hunner, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. 

Møte i rovviltnemnda 12. november 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 12. november 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams. Hovedsaken i møtet er kvotejakt på gaupe i 2021. 

Starter arbeidet med revisjon av forvaltningsplan

Rovviltnemnda har vedtatt å revidere forvaltningsplanen for rovvilt (gaupe, brunbjørn, jerv, ulv og kongeørn) i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Dette er en oppfølging av gjeldende forvaltningsplan vedtatt i april 2017 som sier at planen skal revideres etter behov og minst én gang i hver valgperiode.

Møte i rovviltnemnda 13. august 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 13. august 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Møte i rovviltnemnda 14. mai 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 14. mai 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Konstituerende møte i rovviltnemnda 30. mars 2020

Det avholdes møte i rovviltnemnda den 30. mars. Dette er første møte med nyoppnevnte medlemmer, og nemnda skal da konstituere seg.

Nye rovviltnemnder oppnevnt

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Her kan du lese mer om oppnevnelsen og se hvem som er de nye nemndsmedlemmene i region 2. 

Tildeling av reservekvote for gaupejakt

Det tildeles dyr fra reservekvoten gjeldende fra 3. mars kl. 12 til jaktområde 2 og 3. 

Status for kvotejakt på gaupe

Gjeldende fra 3. mars kl. 12 er det tildelt ett dyr fra reservekvoten til jaktområde 2 og ett dyr til jaktområde 3. Det ble felt ett dyr i jaktområde 2 den 3. mars, og jakten er dermed stengt i dette området. 

Telefonmøte i Rovviltnemnda 13. desember 2019

Det blir avholdt telefonmøte fredag 13. desember kl. 8.

Lisensfelling av ulv starter 1. desember

Det kan felles tre ulver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2019/2020. Fellingsperioden starter søndag 1. desember 2019 og varer ut mai 2020 om ikke kvoten fylles tidligere.

Kvotejakt på gaupe i 2020

Rovviltnemnda i region 2 har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2020. 

Telefonmøte i rovviltnemnda 12. august

Rovviltnemnda avholder telefonmøte mandag 12. august kl 15. Hovedsaken i møtet er lisensfelling av ulv i regionen i 2019/2020.

Ny kvote for betinget skadefelling av gaupe

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt ny kvote for betinget skadefelling av gaupe i
2019/2020.