Artikkelarkiv

Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 2

Rovviltnemnda i region 2 har forslag til ny forvaltningsplan for regionen på offentlig høring. Høringsfristen er 1. november. 

Møte i rovviltnemnda 18. august 2021

Det avholdes møte i rovviltnemnda den 18. august 2021 fra kl 8.30 - 10.30.

Kvoter for lisensfelling av jerv og betinget skadefelling i 2021/2022 er vedtatt

Rovviltnemnda i region 2 vedtok i møte den 18. mai kvote for lisensfelling av jerv i 2021/2022 og kvoter for betinget skadefelling av jerv, gaupe, brunbjørn og ulv i 2021/2022. 

Møte i rovviltnemnda 18. mai

Det avholdes møte i rovviltnemnda den 18. mai 2021 fra kl 8.30 - 10.00.

Åpner ikke for gaupejakt igjen nå

Ut fra status på felte dyr og vurderinger av bestandssituasjonen i rovviltregionen samlet sett er det besluttet at det ikke åpnes igjen for kvotejakt nå. 

Møte i rovviltnemnda 4. mars 2021

Det avholdes møte i rovviltnemnda torsdag 4. mars fra kl 8.30 til 10.00. Hovedsaken i møtet er budsjett for 2021. 

Status for kvotejakt på gaupe i 2021

Kvotejakt på gaupe foregikk fra 1. februar til 31. mars. Det ble totalt felt 25 gauper i regionen, herunder to i kvotefritt område. 

Opplærings-, styrings- og dialogmøte for rovviltnemndene

Rovviltnemndene hadde opplæring og et styrings- og dialogmøte med Klima- og miljødepartementet den 28. januar. Her kan du se opptak fra dette. 

Møte i rovviltnemnda 17. desember 2020

Det avholdes møte i rovviltnemnda torsdag 17. desember 2020 fra kl 8.00 til 8.30. Nemnda skal behandle klage på kvote for jakt på gaupe i 2020. 

Kvotejakt på gaupe i 2021 vedtatt

Rovviltnemnda i region 2 vedtok kvote for jakt på gaupe i 2021 den 12. november 2020. Fra jaktstart åpnes det for jakt på 28 dyr hvorav inntil 9 hunner eldre enn ett år. 4 dyr, hvorav 3 voksen hunner, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. 

Møte i rovviltnemnda 12. november 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 12. november 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams. Hovedsaken i møtet er kvotejakt på gaupe i 2021. 

Starter arbeidet med revisjon av forvaltningsplan

Rovviltnemnda har vedtatt å revidere forvaltningsplanen for rovvilt (gaupe, brunbjørn, jerv, ulv og kongeørn) i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Dette er en oppfølging av gjeldende forvaltningsplan vedtatt i april 2017 som sier at planen skal revideres etter behov og minst én gang i hver valgperiode.

Møte i rovviltnemnda 13. august 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 13. august 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Møte i rovviltnemnda 14. mai 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 14. mai 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Konstituerende møte i rovviltnemnda 30. mars 2020

Det avholdes møte i rovviltnemnda den 30. mars. Dette er første møte med nyoppnevnte medlemmer, og nemnda skal da konstituere seg.