Artikkelarkiv

Nye rovviltnemnder oppnevnt

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Her kan du lese mer om oppnevnelsen og se hvem som er de nye nemndsmedlemmene i region 2. 

Tildeling av reservekvote for gaupejakt

Det tildeles dyr fra reservekvoten gjeldende fra 3. mars kl. 12 til jaktområde 2 og 3. 

Status for kvotejakt på gaupe

Gjeldende fra 3. mars kl. 12 er det tildelt ett dyr fra reservekvoten til jaktområde 2 og ett dyr til jaktområde 3. Det ble felt ett dyr i jaktområde 2 den 3. mars, og jakten er dermed stengt i dette området. 

Telefonmøte i Rovviltnemnda 13. desember 2019

Det blir avholdt telefonmøte fredag 13. desember kl. 8.

Lisensfelling av ulv starter 1. desember

Det kan felles tre ulver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2019/2020. Fellingsperioden starter søndag 1. desember 2019 og varer ut mai 2020 om ikke kvoten fylles tidligere.

Kvotejakt på gaupe i 2020

Rovviltnemnda i region 2 har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2020. 

Telefonmøte i rovviltnemnda 12. august

Rovviltnemnda avholder telefonmøte mandag 12. august kl 15. Hovedsaken i møtet er lisensfelling av ulv i regionen i 2019/2020.

Ny kvote for betinget skadefelling av gaupe

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt ny kvote for betinget skadefelling av gaupe i
2019/2020.

Telefonmøte i rovviltnemnda 17. juni

Rovviltnemnda avholder telefonmøte mandag 17. juni kl. 15.00. Lisensfelling av jerv i 2019/2020 blir hovedsaken i møtet.

Telefonmøte i rovviltnemnda 13. mai

Rovviltnemnda i region 2 avholder telefonmøte mandag 13. mai kl. 15.00. Kvote og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i 2019/2020 blir hovedsaken i møtet. 

Lisensfelling av ulv stanset inntil videre

På bakgrunn av klage på endringsvedtaket til rovviltnemnda om utvidet kvote for lisensfelling av ulv er lisensfelling stanset til klagen er behandlet. 

Utvidet kvote for lisensfelling av ulv

På bakgrunn av utvidet lisensfellingsperiode for ulv til 31. mai og fylt kvote i rovviltregion 2 har rovviltnemnda utvidet lisensfellingskvoten for regionen med to ulv. 

Telefonmøte i rovviltnemnda 26. mars

Rovviltnemnda i region 2 avholder telefonmøte den 26. mars kl 08.30. Utvidet kvote for lisensfelling av ulv i rovviltregion 2 er hovedsak på møtet. 

Kvotene for jakt på gaupe og lisensfelling av ulv er fylt

Kvotene for jakt på gaupe og lisensfelling av ulv i rovviltregion 2 er fylt. Totalt er det felt 23 gauper og to ulv. Det kan fortsatt jaktes gaupe i kvotefritt område i Aust-Agder.