Artikkelarkiv

Nytt jaktområde og delkvote for gaupejakt fra 12. mars

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i et nytt jaktområde bestående av de seks Hallingdalskommunene og Krødsherad, Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner i Buskerud, samt Tinn kommune i Telemark. Kvoten er 3 dyr, hvorav ett voksent hunndyr. Med unntak av kvotefritt område i deler av Aust-Agder er kvotejakta stanset i øvrige deler av rovviltregionen.

Med det er reservekvoten på to voksne hunndyr tildelt og kvotejakta vil stanses når et voksent hunndyr felles. 

Nytt jaktområde og delkvote for gaupejakt

De er åpnet for kvotjakt på gaupe i et nytt jaktområde bestående av Seljord, Kviteseid, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Drangedal og Vinje i Telemark og Åmli i Aust-Agder. Kvoten er 5 dyr, hvorav ett voksent hunndyr. I øvrige deler av regionen er kvotejakt fortsatt stanset.

 

Møte i Rovviltnemnda 8. februar

Hovedsaken i møtet blir budsjett 2019 med fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) i region 2 og drift av rovviltnemnda og sekretariatet.

Kvotejakt på gaupe i region 2

Miljødirektoratet og Rovviltnemnda har bestemt at det skal åpnes for kvotejakt på gaupe i 2019 og fordelt kvoten på fire jaktområder i regionen. Kvotene i jaktområdene er nå fylt, men det er fortsatt åpent for jakt i området med kvotefri jakt og et nytt avgrenset jaktområde i deler av Buskerud og Telemark. Se oversikt over felt gauper her. 

Møte i nemnda 10. desember 2018

Hovedsaken i møte er kvotefordeling og vilkår for gaupejakt i 2019.

Møte i Rovviltnemnda 12. og 13. november 2018

Hovedsaken var kvotejakt på gaupe.

Telefonmøte i Rovviltnemnda 19. juni 2018

Hovedsaken i møtet blir vurdering av kvote for lisensfelling av jerv og ulv i 2018/2019.

Telefonmøte i viltnemnda 16. mai 2018

Hovedsaken i møtet er kvote og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i 2018/2019.

Møte i Rovviltnemnda 8. februar 2018

Rovviltnemnda avholder ordinært møte på Sandefjord Motor Hotel torsdag 8. februar 2018.