Konstituerende møte i rovviltnemnda 30. mars 2020

Det avholdes møte i rovviltnemnda den 30. mars. Dette er første møte med nyoppnevnte medlemmer, og nemnda skal da konstituere seg.

I tillegg skal budsjett vedtas og møteplan for 2020 fastsettes. 

Saksdokumenter kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Møtet avholdes som videokonferansen pga. koronasituasjonen. Eventuelle tilhørere som ønsker å følge møtet bes ta kontakt med sekretariatet.