Kvotejakt på gaupe i 2021 vedtatt

Rovviltnemnda i region 2 vedtok kvote for jakt på gaupe i 2021 den 12. november 2020. Fra jaktstart åpnes det for jakt på 28 dyr hvorav inntil 9 hunner eldre enn ett år. 4 dyr, hvorav 3 voksen hunner, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. 

Jaktområdeinndeling og området der det åpnes for kvotefri jakt går fram av kartet over.

Hele vedtaket, samt sekretariatets saksframlegg kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Fylkesmennene vil komme tilbake med nærmere informasjon om gjennomføring av kvotejakta når det nærmer seg jaktstart, som er 1. februar. 

Vedtaket kan påklages senest innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent ved publisering i Miljøvedtaksregisteret.