Kvoter for lisensfelling av jerv og betinget skadefelling i 2021/2022 er vedtatt

Rovviltnemnda i region 2 vedtok i møte den 18. mai kvote for lisensfelling av jerv i 2021/2022 og kvoter for betinget skadefelling av jerv, gaupe, brunbjørn og ulv i 2021/2022. 

Kvoten for lisensfelling av jerv ble satt til to dyr gjeldende for hele regionen (Vestfold og Telemark, Buskerud og Aust-Agder). Perioden for lisensfelling av jerv går fra 10. september til 15. februar eller til kvoten er fylt. 

For betinget skadefelling ble det vedtatt en kvote på tre gauper, to ulver, to jerver og én brunbjørn i 2021/2022. Kvotene kan iverksettes av Statsforvalterene ved behov i perioden fra 1. juni til 15. februar. 

Vedtaktene kan lastes ned fra Miljøvedtaksregisteret ved å trykke på lenke under: 

Protokoll fra møtet kan du laste ned under "Møteplan og -dokumenter"

Vedtakene kan påklages til Klima- og miljødepartementet.