Møte i rovviltnemnda 12. november 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 12. november 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams. Hovedsaken i møtet er kvotejakt på gaupe i 2021. 

Møtet var i utgangspunktet planlagt som et fysisk møte i Sandefjord, men på grunn av koronasituasjonen avholdes møte digitalt. 

Hovedsaken i møtet er kvotejakt på gaupe i 2021, men nemnda skal også behandle revisjon av forvaltningsplan, budsjett og en sak om tap av sau til kongeørn. I tilegg er det orienteringssaker og faginnlegg. 

Innkalling og saksdokumenter kan lastes ned til høyre på denne siden.