Møte i rovviltnemnda 13. august 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 13. august 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Nemnda skal behandle kvoter og vilkår for lisensfelling av ulv i 2020/2021 og oppstart av revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 2. Det er også noen orienteringssaker. 

Saksdokumentene kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Dersom du ønsker å være tilhører på møtet ber vi om at du tar kontakt med sekretariatet, se kontaktinfo til høyre/nederst.