Møte i rovviltnemnda 17. desember 2020

Det avholdes møte i rovviltnemnda torsdag 17. desember 2020 fra kl 8.00 til 8.30. Nemnda skal behandle klage på kvote for jakt på gaupe i 2020. 

Innkalling med saksliste og saksframlegg kan lastes ned nederst/til høyre på denne siden. 

Møtet foregår digitalt på plattformen Teams: Klikk her for å delta i møtet.