Møte i rovviltnemnda 18. mai

Det avholdes møte i rovviltnemnda den 18. mai 2021 fra kl 8.30 - 10.00.

Hovedsakene i møtet er kvoter og vilkår for betinget skadefelling i 2021/2022 og kvote for lisensfelling av jerv i 2021/2022. 

Møteinnkalling og saksdokumenter kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden.