Møte i rovviltnemnda 4. mars 2021

Det avholdes møte i rovviltnemnda torsdag 4. mars fra kl 8.30 til 10.00. Hovedsaken i møtet er budsjett for 2021. 

Innkalling og saksdokumenter kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden.