Nye rovviltnemnder oppnevnt

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Her kan du lese mer om oppnevnelsen og se hvem som er de nye nemndsmedlemmene i region 2. 

Rovviltnemnda er et statlig viltorgan som skal utøve Stortingets og regjeringens føringer i rovviltpolitikken, og er underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og organisasjonsmyndighet. Medlemmer til rovviltnemndene blir oppnevnt av Klima- og miljødepartementet på bakgrunn av forslag fra fylkeskommunene. Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for fylkestinget, det vil si at de oppnevnes for fire år av gangen.  Fylkesmannen i Oslo og Viken er sekretariat for rovviltnemnda i region 2. 

Klima- og miljødepartementet har nå oppnevnt nye medlemmer til rovviltnemndene. Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt for forvaltningsregion 2: 

 

Fast medlem Varamedlem
Terje Riis-Johansen Sven Tore Løkslid
Maja Foss Five Tone Berge Hansen
Margit Dale Oddbjørn Kylland
Rune Hogsnes Kåre Pettersen
Ståle Sørensen Eli Hovd Prestegården

 

Sittende medlemmer i rovviltnemnda fungerer inntil ny nemnd har konstituert seg. Det vil trolig skje i slutten av mars. Disse nettsidene vil da også bli oppdatert med de nye nemndsmedlemmene, kontaktinformasjon m.m. 

Brevet fra Klima- og miljødepartementet om oppnevningen kan du laste ned til høyre/nederst på denne siden. 

Klima- og miljødepartementet har hatt på høring blant annet forslag om å gjøre endringer i antall forvaltningsregioner for rovvilt. Dersom det blir vedtatt endringer i antall forvaltningsregioner, vil departementet komme tilbake til representasjon og sammensetning av eventuelle nye rovviltnemnder.