Nytt jaktområde og delkvote for gaupejakt

De er åpnet for kvotjakt på gaupe i et nytt jaktområde bestående av Seljord, Kviteseid, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Drangedal og Vinje i Telemark og Åmli i Aust-Agder. Kvoten er 5 dyr, hvorav ett voksent hunndyr. I øvrige deler av regionen er kvotejakt fortsatt stanset.

 

Etter drøfting i Rovviltnemnda fredag 8. februar, og i samråd med nemndas leder, er det åpnet for jakt på gaupe i ett nytt og avgrenset område fra og med 9. februar. Ved tildeling av ett voksent hunndyr, åpnes det for jakt på fem dyr (gjenværende kvote fra tidligere jaktområde 3) inkl. inntil én voksen hunn i et område bestående av de seks Vest-Telemarkkommunene pluss Drangedal og Åmli kommuner, jf. kart over.

I øvrige deler av regionen er kvotejakt fortsatt stanset.

Informasjon om telefonsvarer for gjenværende kvoter med mer finnes på Fylkesmennenes nettsider: