Opplærings-, styrings- og dialogmøte for rovviltnemndene

Rovviltnemndene hadde opplæring og et styrings- og dialogmøte med Klima- og miljødepartementet den 28. januar. Her kan du se opptak fra dette. 

Alle medlemmer og varamedlemmer i de åtte regionale rovviltnemndene var invitert til møtet, samt aktuelle representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Statsforvalterne. Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltok også på styringsmøtet. 

Programmet for møtet kan du laste ned til høyre/under og opptak av dette kan du se ved å trykke på lenkene: