Status for kvotejakt på gaupe

Gjeldende fra 3. mars kl. 12 er det tildelt ett dyr fra reservekvoten til jaktområde 2 og ett dyr til jaktområde 3. Det ble felt ett dyr i jaktområde 2 den 3. mars, og jakten er dermed stengt i dette området. 

Eventuell bruk av reservekvoten vurderes av nemndas leder i samråd med sekretatriatet, men per i dag er det ikke ny kunnskap om bestandsforholdene som gjør at denne tildeles. Vi vurderer dette fortløpende og nemndas leder vil uansett gjøre en ny vurdering av dette i samråd med sekretariatet ca. 1. mars. Registreringsperioden for gaupe går fra 1. oktober og ut februar . Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen og forvaltningen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 975 70 975 eller via Scandobs.     

Under følger en oversikt over felte dyr i region 2 per 27. februar 2020: 

 

Fellingsdato

Jaktområde

Kommune

Kjønn

Vekt (kg)

Antatt alder

08.12.2020 (påkjørt) Kviteseid Hann  10,8 Årsunge
01.02.2020 2 Larvik Hann 21,3 Voksen
01.02.2020 2 Tønsberg Hann 21 Voksen
01.02.2020 1 Nore og Uvdal Hann 19,0 Voksen
01.02.2020 1 Ål Hunn 14 Voksen
01.02.2020 3 Drangedal Hann 20,5 Voksen
02.02.2020 1 Flå Hann 22,5 Voksen
02.02.2020 2 Tinn Hann 18,1 Voksen
02.02.2020 1 Ringerike Hann 20 Voksen
03.02.2020 1 Nesbyen Hann 21 Voksen
04.02.2020 1 Rollag Hunn 15,2 Voksen
04.02.2020 3 Åmli Hann 18,5 Voksen
04.02.2020 Kvotefritt Bygland Hunn 15,6 Voksen
05.02.2020 3 Kviteseid Hann 21,1 Voksen
06.02.2020 3 Kviteseid Hann 19,2 Voksen
11.02.2020 3 Vinje Hann 17,8 Voksen
19.02.2020 Kvotefritt Bygland Hann 19,5 Voksen
03.03.2020 2 Kongsberg Hunn 16,4 Voksen
08.03.2020 3 Kvitseid Hunn 15,1 Voksen