Telefonmøte i Rovviltnemnda 13. desember 2019

Det blir avholdt telefonmøte fredag 13. desember kl. 8.

Hovedsaken i møtet er klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2. Møteinnkalling, saksliste og sakdokumenter finner du nederst til høyre på denne siden.