Tildeling av reservekvote for gaupejakt

Det tildeles dyr fra reservekvoten gjeldende fra 3. mars kl. 12 til jaktområde 2 og 3. 

Etter en vurdering av bestandsituasjonen og status på felte dyr og kjønn på disse har sekretariatet i samråd med lederen i Rovviltnemnda besluttet tildeling av dyr fra reservekvoten. Tildelingen er gjort etter dialog med de andre Fylkesmennene i regionen. 

Det tildeles ett dyr til jaktområde 2 og ett dyr til jaktområde 3. Det åpnes for jakt igjen fra 3. mars kl 12.00. Vi minner om plikten til å registrere seg for sms-varsling på rovviltvarsling.fylkesmannen.no. Kvotetelefonene blir oppdatert ila. dagen. Avgrensning av jaktområdene og øvrige vilkår er som tidligere, se Fylkesmennenes nettsider.