Felles nemndsmøte 20. april 2020

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5. Hovedsaken i møtet er kvote for betinget skadefelling av ulv i regionene. 

Møte avholdes som videokonferansen på Microsoft Teams. 

De som ønsker å delta som tilhørere på møtet må melde fra til sekretariatet hos Fylkesmannen i Innlandet på epost i forkant og vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtene. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.

Kontaktinfo sekretariatet hos Fylkesmannen i Innlandet:

Tlf. 62 55 11 81

Epost: fmhetol@fylkesmannen.no

Innakalling og saksdokumenter kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden.