Felles nemndsmøte 23. august 2017

Tid: Onsdag 23. august kl 10.15 - 12.15.

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotell.

Saker til behandling:

Fellessak 5/2017: Klagebehandling vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv 2017-2018.

Fellessak 6/2017: Klagebehandling av vedtak om lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir 2017/2018.

Fellessak 7/2017: Klagebehandling av vedtak om lisensfelling av ulv innenfor etablerte ulverevir 2017/2018.