Felles nemndsmøte 26. juni 2017

Tid: Mandag 26. juni kl 10.15 - 12.15.

Sted: Statens Hus, Hamar.

Saker til behandling:

Fellessak 3/17: Fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv utenfor etablerte revir 2017 - 2018.

Fellessak 4/17: Fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv i etablerte ulverevir 2017 - 2018.

  • De som ønsker å delta som tilhørere bes melde fra til sekretariatet innen torsdag den 22.6. klokka 14:00.

  • Skriftlige innspill til nemnda må sendes på epost til sekretariatet innen torsdag den 22.6. klokka 14:00.

  • Det åpnes for at organisasjoner (en representant) kan gi et kort muntlig innlegg til nemndene (maks 2 min.) i forkant av behandlingen. Organisasjoner som ønsker å holde innlegg bes melde fra til sekretariatet innen torsdag den 22.6. klokka 14:00.