Felles nemndsmøte med region 5 28. august 2020

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 28. august kl. 09:00. Nemndene i rovviltregion 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) skal behandle kvoter og område for lisensfelling på ulv.

Møtet vil av smittevernhensyn streames – og det åpnes ikke for fysisk oppmøte for andre tilhørere enn media, Fylkesmannen, Mattilsynet og SNO.

De som ønsker å følge møtet på nett må koble seg opp på Microsoft Teams via denne lenken: Bli med i Microsoft Teams-møte

Det åpnes for inntil to minutter innlegg i forkant av behandlingen, for organisasjoner som ønsker dette. Dette vil skje ved bruk av Teams og man må melde seg til sekretariatet senest 26. august.

Kontaktinfo: sekretariatet hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, tlf. 22003635, e-post: fmoachi@fylkesmannen.no

Innkalling og saksdokumenter kan lastes ned til høyre på denne siden.