Felles nemndsmøte med region 5 den 12. november

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 12. november kl. 08.00.

Møtet blir gjennomført på Teams.

Saker:
Fellessak 12 – 20:  Klagebehandling på kvoter for lisensfelling av ulv innenfor sona i 2021.

Møtet er åpent for alle, delta ved å logge inn på denne lenken: Bli med i Microsoft Teams-møte

Innkalling, saksdokumenter og protokoll kan lastes ned til høyre på denne siden.