Felles nemndsmøte fredag 6. september 2019

Innkalling og saksdokumenter finner du her.

Tid: Fredag 6. september 10.15 - 13.00.
Sted: Statens Hus, Hamar.

Saker til behandling:

Nemndene skal behandle fellessak 6-19, lisensfelling innenfor ulvesonen. Saken var opprinnelig berammet til 20. august, men ble utsatt til 6. september i påvente av uttalelse fra svenske myndigheter knyttet til evt. uttak av grenserevir.

Saksdokumentene er vedlagt.