Felles nemndsmøte mandag 14. oktober 2019

Innkalling og saksdokumenter finner du her.

Tid: Mandag 14. oktober kl 10.15 -12.15.
Sted: Statens hus, Hamar.

Saker til behandling:

Fellessak 7/19: Klagebehandling av vedtak om fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 2019/2020.

Fellessak 8/19: Klagebehandling av vedtak om fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2020.