Felles nemndsmøte med region 5 den 8. oktober

Det avholdes felles nemndsmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 8. oktober kl. 10:00. 

Nemndene i rovviltregion 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) skal klagebehandle lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og kvote og områder for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. 

Møtet vil av smittevernhensyn streames – og det åpnes ikke for fysisk oppmøte for andre tilhørere enn media, Fylkesmannen, Mattilsynet og SNO. Innlegg fra organisasjoner i forkant av møtet ble gjennomført forrige møte, og det åpnes ikke for det nå. 

De som ønsker å følge møtet på nett må koble seg opp på Microsoft Teams via denne lenken: Bli med i Microsoft Teams-møte

Kontaktinfo: Sekretariatet hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, tlf. 22003635, e-post: fmoachi@fylkesmannen.no

Innkalling, saksdokumenter og protokoll kan lastes ned til høyre på denne siden.